Kategoria: Żywienie

Jakość karmy gotowej dla psa

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE...

  • Na jakość karmy gotowej wpływają głównie: kompletność pokarmowa, strawność, smakowitość i bezpieczeństwo.
  • Jakość karmy określa się przede wszystkim na podstawie badań laboratoryjnych i w pewnym stopniu bazując na obserwacji psa przez właściciela.
  • Opiekun psa, oceniając jakość karmy gotowej, powinien zwrócić uwagę na sierść i skórę czworonoga, jego wypróżnienia oraz kondycję podczas żywienia danym pożywieniem.
  • Jednoczesne podawanie kilku rodzajów karm lub stosowanie samodzielnie przygotowywanych, urozmaicanych pokarmów uniemożliwia ocenę jakości danej karmy gotowej w warunkach domowych.

Na forach internetowych toczy się wiele dyskusji dotyczących jakości karm gotowych. Spotyka się różnego rodzaju rankingi produktów, gdzie jedne karmy uznawane są za dobre, a inne z kolei za złe. Warto przyjrzeć się bliżej zagadnieniu jakości karm gotowych, aby dowiedzieć się, jak powinno się dokonywać ich rzetelnej oceny i czy uzasadnione jest dzielenie karm na lepsze i gorsze.

Czym jest jakość karm gotowych?

Jakość karm gotowych jest określeniem, które obejmuje wiele czynników istotnych z punktu widzenia żywienia i zdrowia psów. Są to: kompletność pokarmowa, strawność, smakowitość i bezpieczeństwo. Kompletność karmy polega na tym, że dany produkt zawiera wszystkie niezbędne składniki odżywcze i energię w odpowiednich ilościach i proporcjach. Karma, która dostarcza zwierzęciu w dziennej dawce wszystkie potrzebne substancje pokarmowe na poziomie określonym przez normy żywieniowe, oznaczana jest mianem pełnoporcjowej (kompletnej i zbilansowanej). Może ona stanowić jedyne źródło pożywienia każdego dnia. Z kolei optymalna strawność karmy (powyżej 70%) warunkuje przyswojenie zawartych substancji odżywczych na odpowiednim poziomie oraz wpływa na właściwe wypróżnienia, zmniejszając prawdopodobieństwo wystąpienia biegunek lub zatwardzeń. Właściwa smakowitość karmy jest równie ważna i znacząco wpływa na jakość karmy. Odpowiednia atrakcyjność pokarmu powoduje, że psy chętnie go jedzą, co umożliwia zaspokojenie ich potrzeb żywieniowych. Dodatkowo niezbędną cechą karmy gotowej musi być bezpieczeństwo. Oznacza to, że produkt nie może zawierać żadnych czynników (mikrobiologicznych i chemicznych), które stanowiłyby zagrożenie dla zdrowia zwierzęcia, np. bakterii, toksyn, pasożytów, ciał obcych. Należy pamiętać, że karmy gotowe produkowane w Europie podlegają ścisłym przepisom, a i ich produkcja jest nadzorowana przez odpowiednie służby (w Polsce przez Inspekcję Weterynaryjną). Daje nam to gwarancję spełnienia warunku bezpieczeństwa tych produktów.

Jak ocenić jakość karm gotowych?

Cechy warunkujące jakość karmy ocenia się głównie podczas badań laboratoryjnych, ale właściciel psa może w pewnym stopniu określić poziom ich spełnienia na podstawie obserwacji zwierzęcia i jego zachowania. Pupil powinien chętnie zjadać podaną karmę, a jego wygląd i zdrowie nie mogą się pogarszać. Jak wyjaśnia lekarz weterynarii Małgorzata Głowacka: „należy zwracać uwagę na sierść i skórę czworonoga, jego wypróżnienia oraz kondycję. W trakcie żywienia daną karmą wygląd oraz zdrowie okrywy włosowej i skóry nie mogą ulegać negatywnym zmianom. Warto zwrócić uwagę na to, czy kał jest prawidłowy i czy nie występują biegunki lub zaparcia. Pupil nie powinien również w sposób niezamierzony zmieniać swojej masy ciała, tzn. chudnąć ani tyć. Należy jednak pamiętać, że jeżeli stosujemy jednocześnie kilka rodzajów karm lub podajemy dodatkowo samodzielnie przygotowywany pokarm, uniemożliwia to ocenę jakości danej karmy gotowej w warunkach domowych”.

Zobacz więcej na temat

Sprawdź pozostałe kategorie